תקנון החברה

האותיות הקטנות (בפונט גדול ומודגש...)

 1. חברת "גו-ויילד" אינה אחראית לכל עיכוב בהגעה לשדה התעופה של הלקוח וביטול הטיסה עקב איחור זה, על המאחר מוטלת האחריות הבלעדית לתשלום על כרטיסי טיסה חדשים והוצאות נוספות הכרוכות בעיכוב זה.

 2. חברת "גו-ווילד" אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק גופני ובין אם נזק ברכוש, בין הנוסעים ובין צד ג' כל שהוא אשר עלול להיגרם כתוצאה מהשימוש, ו/או הנסיעה ברכב ההסעות כמו כן, חברת "גו-ווילד" אינה אחראית לנזקי גוף או רכוש כתוצאה מתאונת-דרכים במהלך הטיול ולחיובים נוספים שנתונים להחלטת חברת ההשכרה של הרכבים עקב נזקים פנימיים לרכב ההסעות ועקב  אי עמידה בתנאי החוזה מול חברת ההסעה המקומית – כולל  נזק לרכב שלא הוכח כבלאי טבעי. הנוסע ברכב אחראי לתקינותו ואחראי על כל תשלום שקובעת חברת ההשכרה במקום על נזק רשלני.

 3. מחיר הטיול נקבע לפי המחירים והמיסים הידועים לחברה היום. במידה ויחולו שינויים בתעריפי הטיסות, מיסי הנמל, היטל הביטחון, היטל הדלק  או כל שינוי אחר שאינו בשליטתה של חברת "גו-ווילד", ישתנה מחיר הטיול והתוספת תחול על הנוסע.

 4. כל הסכומים הנקובים במט"ח ייגבו בש"ח לפי שער מכירה גבוה, כנהוג בחברות התעופה, הסכום יקבע עפ"י השער הנקוב ביום התשלום.

 5. יתכנו שינויים במסלול בהתאם לזמני הטיסות, הוראות השלטונות, מזג האוויר, תקלות, מצב בטחוני - ובהתאם לשיקול דעתם של המדריכים בשטח.

 6. אין החברה אחראית לעיכובים או תקלות שיגרמו עקב הסתבכות עם גורמי האכיפה והחוק המקומיים, נותני השירות המקומיים או תושבי המקום

 7. אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם למטייל או לצד שלישי במהלך הטיול עקב התנהגות בלתי הולמת, סמים, שכרות, עבירה על החוק, ונדליזם ואלימות

 8. המדריך המקומי והישראלי אינו מוסמך במתן עזרה ראשונה ואינו מוסמך לספק תרופות– משתתף הנוטל תרופות באופן קבוע עושה זאת על אחריותו בלבד.

 9. אין החברה אחראית על ביטול יציאה לשטח עקב תנאי מזג האוויר, ואין החזר כספי במידה וחל שינוי פתאומי במזג האוויר במהלך הטיול(למעט המוזכר בסעיף 2 בהערות (החזר יתבצע אך ורק באישור המדריך הישראלי בשטח ובמידה והטרק בוטל עקב מז"א סוער)

 10. אין החברה אחראית על כל נזק שנגרם לציוד אישי יקר-ערך (מכשיר סלולארי, מצלמה, שעון, מחשב נייד,GPS  וכו') עקב מזג-אוויר או כח עליון

 11. אין החברה אחראית על אובדן או גניבת ציוד במהלך הטיול, השהיה בשדה-התעופה או במהלך הטיסות וההעברות

 12. אין החברה אחראית לספק הגנה משפטית למשתתף במקרה של פעילות כנגד חוקי מדינת היעד או בניגוד להוראות המדריכים בשטח

 13. אין החברה אחראית לנזקים הנגרמים לביגוד המטיילים, ציוד אלקטרוני או כל ציוד מטיילים אישי במהלך הטיול

 14. אין החברה אחראית על ביטול הטיול או הפעילות עקב מצב בריאותי או חוסר יכולת פיזית של אחד המשתתפים ולא יתקבל החזר כספי עקב כך

 15. ט.ל.ח

אפשרויות ותנאי תשלום

 • מזומן שקלי או מט"ח (דולר / אירו)

 • כרטיס אשראי  - עד 12 תשלומים שווים בתוספת ריבית חברת האשראי

 • העברה בנקאית מט"ח/שקלי

 • צ'קים – בכפוף לאישור חברת ERN  ובתוספת 3% למחיר הטיול

**החיוב יעשה בש"ח, בצמוד לשער מכירה גבוה המעודכן ליום התשלום**

דמי הרשמה יגבו ביום חתימה על טופס ההרשמה – 150€  (חלק ממחיר הטיול הכולל)

**תשלום אחרון לא יאוחר מ-45 יום לפני היציאה לטיול**

*לא ניתן להרשם לטיול ללא שליחת טופס ההרשמה מלא כולל פרטי כרטיס אשראי, הצהרת בריאות ורכישת כיסוי ביטוחי מתאים.

*לא יגבה תשלום כלשהו לפני חתימה על טופס הרשמה ומילוי הצהרת בריאות.

דמי הרשמה וביטול

 • דמי רישום וטיפול בסך 150€ לאדם  (שיגבו מראש, ולא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצידו).

 • ביטול מ- 30 ועד 14 ימי עסקים לפני מועד היציאה -  יחויב המטייל ב- 50% ממחירו של הטיול.

 • ביטול מ- 13 ועד 8 ימי עסקים לפני מועד היציאה -  יחויב המטייל ב- 75% ממחירו של הטיול.

 • ביטול מ- 7 ועד 4 ימי עסקים לפני מועד היציאה -  יחויב המטייל ב- 90% ממחירו של הטיול.

 • ביטול בתוך 3 ימי עסקים לפני מועד היציאה -  יחויב המטייל בדמי ביטול מלאים.

 

הודעת ביטול - תימסר במשרד החברה במכתב, מייל או פקס

מועד הביטול - ייחשב מועד מסירת ההודעה כאמור (יום ושעה) ואישור קבלה חתום מנציג החברה מורשה החתימה. 

ימי עסקים - כל אחד מהימים א'-ה', שאינו יום חג או ערב חג, או יום שבתון.

הסכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי, כפי ששולמו על ידי הלקוח.

טיול מהנה!